Logo Braakmolen

Privacyverklaring Stichting De Goorse Braakmolen

Binnen de Stichting De Goorse Braakmolen wordt gewerkt met persoonsgegevens van de vrijwilligers, donateurs en het bestuur van de Braakmolen. Persoonsgegevens worden uitsluitend verzameld ten behoeve van het doel van de stichting. Dit doel is het in stand en in werking houden van de Braakmolen, zoals omschreven in de oprichtingsakte. Betrokkenen moeten erop kunnen vertrouwen dat de stichting zorgvuldig en veilig met de persoonsgegevens omgaat. Daarom geven wij inzicht in de maatregelen, die getroffen zijn om de privacy te beschermen.
Deze verklaring is van toepassing op de gehele organisatie, alle processen, onderdelen, objecten en gegevensverzamelingen van de Stichting De Goorse Braakmolen en is in lijn met nationale en Europese privacy wet- en regelgeving.

De persoonsgegevens, die door ons worden verzameld.

 • Van vrijwilligers: (voor)naam, adres, postcode, woonplaats en e-mail adres;
 • Van donateurs: (voor)naam, adres, postcode, woonplaats en donatiebedrag;
 • Van bestuursleden: (voor)naam, adres, postcode, woonplaats, e-mail adres en (via KvK document) geboortedatum, geboorteplaats, datum infunctietreding en bevoegdheid.
  Van de secretaris is ook het telefoonnummer aanwezig;
 • Er worden geen bankrekeningnummers bewaard. Elke voor betaling(en) verstrekte bankrekeningnummer wordt na eerste gebruik verwijderd. Bij eventuele vervolg betalingen wordt het beschikbare nummer in het digitale banksysteem van de internetbankiers gebruikt;
 • Overige zaken voor zover wettelijk vereist of voor zo ver daarvoor toestemming is gegeven.

Gebruik van de persoonsgegevens.

De gegevens worden alleen verzameld voor de doeleinden zoals hiervoor beschreven in de oprichtingsakte en als zodanig gebruikt. Daarom passen wij de volgende principes toe bij de behandeling van persoonsgegevens.

 1. De gegevens worden verzameld en verwerkt in overeenstemming met de wettelijke rechten van betrokkene;
 2. Geschikte technische en organisatorische maatregelen worden getroffen ter voorkoming van onbevoegde toegang, verlies, vernietiging of beschadiging van de gegevens door onbevoegden, openbaring of verwerking;
 3. De stichting bewaart de verstrekte gegevens in een beveiligde elektronische database.
  Op elke computer is een virusbeschermingprogramma met fire-wall geïnstalleerd.
 4. De website van de Braakmolen en het gehanteerde informatiesysteem zijn beveiligd ter voorkoming van verlies, misbruik, onbevoegde toegang of openbaring, verandering of beschadiging van de informatie onder ons beheer. De hoster van de website is Webreus te Eindhoven. Zij gebruiken cookies, maar dat zijn niet tot personen herleidbare gegevens.
  De Stichting maakt geen gebruik van cookies;
 5. Mailverkeer naar genoemde personen vindt alleen plaats door de mailadressen te plaatsen in de BCC- balk. Voor mailverkeer naar één mailadres is dit niet vereist.

Toegang tot uw gegevens

U heeft altijd het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien die door de Stichting worden bewaard. Indien u een verzoek wilt indienen om informatie te verkrijgen en/of te wijzigen, kunt u contact opnemen met de secretaris info@Scolix.nl. Tevens heeft u het recht om het gebruik van uw persoonsgegevens te stoppen en uw registratie- of gehele profiel te (laten) verwijderen. Daarnaast heeft de Stichting het recht de toegang tot bepaalde delen van uw persoonsgegevens te weigeren om het recht op privacy van een andere persoon te beschermen of om te voorkomen dat inbreuk gedaan wordt op de vertrouwelijkheid van deze informatie. Tevens hebben wij het recht om uw registratie- of gehele profiel te verwijderen als we van mening zijn dat dit onjuist, verouderd of naar alle waarschijnlijkheid niet relevant is voor onze diensten.

 •  


Contactgegevens:

Braakmolen
Mulderskamp 2b
7471 PA Goor
Tel: 06 55 188041


Openingstijden:

Zaterdag: 09.30 - 12.30
Woensdag: 13.30 - 16.00